Dorpsraad verkiest “onderhoud van de voetwegen” als belangerijkste topic van het dorp

Voetwegen en buurtwegen

Voetwegen zijn een uitstalraam bij uitstek voor ons landelijk dorp. Ze lopen overal door, ook waar je ze niet verwacht.

Ze worden dan ook veel gebruikt door de inwonders, maar ook door wandelaars en fietsers.

Er werd algemeen gesteld dat vele voetwegen beter onderhouden en vrij gehouden moeten worden.

Wat vind je terug in de atlas van de buurtwegen?

In de atlas van de buurtwegen die opgemaakt is in 1845 vind je alle buurt- en voetwegen terug. Wegen die nadien aangelegd zijn, zijn niet in deze atlas opgenomen. Je kan deze atlas inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening. Tegenwoordig kan je zowel de plannen van de atlas als de wijzigingsdocumenten digitaal raadplegen. Ze staan ter beschikking via een geoloket.

Wat is een voetweg?

Een voetweg is een paadje dat meestal 1 meter breed is en dat voor iedereen toegankelijk moet zijn. De meeste voetwegen liggen op privédomein. De eigenaars moeten er voor zorgen dat de voetweg open is. Gebouwen moeten op minstens 3 meter vanuit deze voetweg ingeplant worden.

Kan je wijzigingen aanbrengen?

Je kan het tracé van buurt- en voetwegen wijzigen. Uitzonderlijk wordt een afschaffing toegestaan. Hiervoor moet je een aanvraagdossier indienen. De gemeenteraad zal je aanvraag adviseren. De deputatie geeft je uiteindelijk een machtiging.

Indien je een voetweg afschaft, zal je perceel hierdoor meer waarde krijgen. Voor deze meerwaarde zal je uiteindelijk moeten betalen.

Je aanvraagdossier bevat volgende documenten :

  • Een schriftelijke aanvraag met je motivatie.
  • Een verbintenis dat je bereid bent de voorwaarden die de gemeenteraad oplegt te vervullen (dit gaat bijvoorbeeld over het betalen van de meerwaarde).
  • Een uittreksel uit de atlas van de buurtwegen, opgemaakt door een gezworen landmeter met vermelding van de aanpalende eigendommen en namen van eigenaars.
Please follow and like us:
error

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *