Mobiliteit in Sint-Denijs

Gisteren in de dorpsraad ging het over mobiliteit in het dorp. Schepen Deslovere en wijkagent Malika waren aanwezig om toelichting te geven over de verschillende punten.

3 grote groepen

De opmerkingen konden gegroepeerd worden in 4 grote groepen.

  1. Parkeerproblematiek
  2. Overdreven snelheid op de invalswegen & Doorstroming in dorpskern
  3. Openbaar vervoer

Parkeerproblematiek

Verschillende wijken in het dorp kampen met parkeerproblemen. Vele parkeerplaatsen werden weggenomen ten voordele van zichtbaarheid van het verkeer, maar er werden geen alternatieven voorzien.

Helkijnstraat / Kazernestraat / Koffiestraat / Sint-Denijsplaats / Rode Wilgenstraat

Er werd gevraagd om in de buurt van Het OC grond / leegstaande woningen op te kopen om extra parkeergelegenheid te creëren. Er is te veel en te vaak parkeerdruk bij activiteiten in het OC.

In de Helkijnstraat werd er gevraagd om het dossier van de garageweg van onder het stof te halen. Dit dossier werd in 2003 volledig uitgewerkt en ging op het laatste nipperje niet door.

In de Kazernestraat (oude rijkswacht) werd er gevraagd om af te zien van de bouw van de laatste 3 percelen en de besteming te wijzigen naar groenzone en parking. De bestaande nieuwbouw geraakt niet verkocht en staat reeds 2 jaar leeg.

Overdreven snelheid

Er is een gevoel van overdreven snelheid in het dorp en op de invalswegen

Helkijnstraat / Moenstraat / Kooigemstraat

De gemeente is aan het overwegen om een mobiele flitsvuilbak aan te schaffen om deze problematiek aan te pakken.

Wat de kern van het dorp betreft, wordt door de gemeente nagedacht over het invoeren van zone 30, fietsstraten en eenrichtingsverkeer. Er wordt in de zomer van 2020 een proefproject gestart in het centrum van Zwevegem, waarna bij succes dit kan geïmplementeerd worden in de deelgemeenten.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer in Sint-Denijs is schrijnend. In het weekend is er geen enkele flexibele mogelijkheid om de bus te nemen naar Zwevegem, Avelgem of Kortrijk.

Er kwam de vraag om een shuttle te kunnen inleggen naar buspunten waar wel die mogelijkheid bestaat indien De Lijn geen gehoor geeft aan deze problematiek.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *