Zwevegem lanceert participatietraject Actieplan Bouwkundig Erfgoed

Zwevegem vraagt de mening van haar inwoners over het rijke erfgoedpatrimonium in de gemeente. Daarvoor is een lokale Inventaris Bouwkundig Erfgoed opgemaakt, gebaseerd op de officiële Inventaris Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid.

Schepen voor Erfgoed Johan Rollez (N-VA): “Sinds een tweetal jaar werken wij samen met de lokale Commissie Bouwkundig Erfgoed en Leiedal aan een Actieplan Bouwkundig Erfgoed. Dat houdt onder meer in dat alle panden op de officiële Vlaamse inventaris in profielen werden ondergebracht én dat ze een zogenoemde locuswaarde hebben gekregen. Een hoge locuswaarde betekent dat wij het gebouw absoluut willen bewaren, gebouwen met een lage locuswaarde zijn in dat opzicht minder belangrijk.”

“We vinden het belangrijk dat het onroerend erfgoedbeleid breed gedragen is, “ aldus nog schepen Rollez: “Daarom kunnen alle geïnteresseerde Zwevegemnaren nog tot het einde van dit jaar hun mening geven over de lokale inventaris, maar ook over de andere aspecten van het onroerend erfgoedbeleid.”

Sinds deze week zijn de lijst met gebouwen, hun locuswaarde en ontwikkelingsprofiel gepubliceerd via onder meer de gemeentelijke website en de Facebookpagina Erfgoed in Zwevegem. Het bouwkundig erfgoed is ook te vinden via een geoloket, bereikbaar via de webstek www.zwevegem.be/actieplan-bouwkundig-erfgoed. Wie digitaal minder onderlegd is, kan terecht in het Gemeentepunt bij de diensten Stedenbouw en Cultuur.

*** (Hoge locuswaarde) Vertegenwoordigt de gebouwen waarvan de erfgoedwaarde zeer hoog is en die behouden moeten worden.
Deze gebouwen worden niet gesloopt, behoudens in uitzonderlijke omstandigheden. Dit kan enkel het geval zijn bij panden waar de intrinsieke waarde ondergeschikt is aan de omgevings- of ruimtelijke structuurwaarden. Vernieuwbouw zal in dergelijke gevallen altijd moeten afgestemd zijn op het behoud van het oorspronkelijke gevelbeeld en erfgoedwaarde.
Respect voor erfgoedwaarde primeert in architectuur, materiaalgebruik.
Bij uitbreiding moet het nieuwe gedeelte op architecturaal aanvaardbare wijze afgestemd zijn op het erfgoedpand.
Erfgoedtoets vereist: altijd advies vereist van de commissie bouwkundig erfgoed.

** (Middelhoge locuswaarde) Vertegenwoordigt de gebouwen waarvan de erfgoedwaarde minder hoog is en andere factoren meer doorslaggevend zijn. Gebouwen kunnen grondig verbouwd worden mits behoud van de erfgoedelementen en met een architectuur die deze respecteert.
In principe wordt het gebouw niet gesloopt. Sloop kan overwogen worden mits grondige motivatie en beoordeling van de nieuwbouw. Sloop zonder nieuwbouw is uitgesloten.
Streven naar het behoud van het beeld.
Vrije materiaalkeuze.
Erfgoedtoets: altijd advies vereist van de commissie bouwkundig erfgoed.

* (Lage locuswaarde) Geldt voor gebouwen waarvan de erfgoedwaarde laag is en de andere factoren primeren. Deze gebouwen kunnen afgebroken worden.
Renovatie/sloop zijn evenwaardige keuzes.
Erfgoedtoets: door de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Voor Sint-Denijs gaat het over deze gebouwen:

 

 

Please follow and like us:

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *