Het Mortagnebos

Het Mortagnebos is een relatief jong bos en een mooi voorbeeld van een geslaagde bebossing van voormalige landbouwpercelen. Heel wat verschillende boomsoorten werden toen aangeplant zoals es, wilg, zomereik, Amerikaanse eik, beuk en populier.

Ook tal van dieren vonden al hun weg naar het Mortagnebos. Vos, bunzing, hermelijn en wezel laten zich af en toe zien. Talloze vogelsoorten vinden in het Mortagnebos een geschikt plekje.

Historiek

Op een kaart van 1752 in het landregister van het O-L-Vrouw hospitaal van Kortrijk wordt dit gebied “de heerlyckhede van het Mortansche” genoemd. Het was een onderleen van de koning van Frankrijk. Nu is het eigendom van het O.C.M.W. Kortrijk.
Aangezien er in het begin van de jaren ’70 geen opvolgers voor het landbouwbedrijf waren, besloot de toenmalige C.O.O., geïnspireerd door het opkomend milieubewustzijn, een oppervlakte van 13,02 ha te bebossen.

Een beplantingsplan werd opgemaakt door het Onderzoekcentrum voor Bosbouw en de Vlaamse Bosbouwvereniging, niet in de eerste plaats met het oog op rendement, maar om het bos een recreatieve en didactische bestemming te geven. De beplanting zelf werd gesponsord door de toenmalige Kredietbank.
De bomen, 24.500 in de percelen en 230 in de dreven, werden in december ’72 geplant. Twintig jaar later, op 4 oktober 1992, werd het bos opengesteld voor het publiek in aanwezigheid van Gemeenschapsminister De Batselier, naar aanleiding van de officiële opening van de Week van het Bos in 1992.

Bovenstaande staat te lezen op een informatiebord aan de ingang van het bos

Voor wat het woord Mortagne staat is niet met zekerheid te bepalen. Volgens sommige bronnen slaat het op ‘morta’ wat mispel betekent. Volgens andere zou er in de middeleeuwen een zekere heer van Mortagne bestaan hebben. Feit is dat er begin de jaren 1600 reeds sprake was van “’t Mortaenschen” gelegen aan de andere kant van Zwevegem.

Het bos bestaat uit 13 ha verschillende grote percelen aanplantingen. Ongeveer midden het bos is er een speel en ligweide. Het domein is vrij toegankelijk voor het publiek.

Bomenbestand

Er is een rijke variatie aan bomen te vinden, allemaal eigen aan de streek.
Onder andere Essen, Wilg, Gewone esdoorn, Zwarte els, Winterlinde, Zomer eik en Amerikaanse eik, Populier, Beuk, Robinia en enkele partijen loofhout.
Er staan ook enkele Tamme kastanjes.

Paddenstoelen

Ondanks het een vrij jong bos is, is er een grote verscheidenheid aan zwammen en paddenstoelen te vinden. Iets verder af is ook een telpost voor trekvogels.

De troeven

  • Gevarieerd landschap
  • Voorjaarflora zoals gewone salomonszegel en speenkruid
  • Hazelworm voor wie een goede speurneus heeft

Ligging & Bereikbaarheid

Ingang met parkeermogelijkheid Mortagnebos

Marberstraat

8554 Sint-Denijs