Het Kooigembos

Het Kooigembos (5 ha) in Kooigem (Kortrijk) vormt samen met het Grandvalbos (8 ha) in Sint–Denijs (Zwevegem) één bosrelict van ongeveer 13 ha.

De heuvel in Kooigem maakt deel uit van de heuvelkam tussen de Schelde- en Leievallei. De beboste heuvel van Kooigembos is ongeveer 52 m hoog en had een strategische positie in de Scheldevallei.

Tijdens archeologische opgravingen werden sporen van een nederzetting uit de IJzertijd en uit de Gallo-Romeinse periode gevonden. De oudste prehistorische vondsten worden gedaan ten oosten van het Kooigembos en zouden dateren uit het Epipaleolithicum (circa 11.500 – 8.000 voor Christus). De meeste sporen van menselijke bedrijvigheid en van nederzettingen gaan in Kooigem en in de onmiddellijke omgeving van Spiere terug tot het Neolithicum (circa 4.000 – 1.800 voor Christus). Ter hoogte van het Kooigembos werd een typisch Keltisch oppidum, een versterkte vesting, teruggevonden.

Dit Keltische heuvelfort domineerde de Schelde- en Leievallei. Na de komst van de Romeinen (midden 1ste eeuw voor Christus) wordt het gebied van de Menapii ingelijfd bij het Romeinse Rijk. De heuvel te Kooigem werd waarschijnlijk een Romeins marskamp. De heirweg van Kortrijk naar Doornik heeft te Kooigem een Romeins diverticulum of een zijweg die leidde naar een Romeinse nederzetting aan de Tontekapel.

De twee bossen en de onmiddellijke omgeving vormen sinds 1982 een beschermd landschap. In 1991 werd ongeveer 3 ha van het Grandvalbos aangekocht door de Vlaamse Gemeenschap. Het is een overblijfsel van wat ooit een uitgestrekt bosgebied was tussen Kortrijk en de Vlaamse Ardennen. Langs het bos ligt een verharde weg van waaruit u een mooi uitzicht hebt op het omliggende landschap. Alhoewel het bos in principe niet toegankelijk is voor het publiek, heeft de Dienst Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap een wandelpad vrijgemaakt dat dwars door het bos de verharde weg met de Koutermanstraat verbindt. Het is een eiken-haagbeukenbos met een zeer gevarieerd bomenbestand en een aantrekkelijke onderbegroeiing van onder meer wilde hyacint. Het bovenste gedeelte van het bos wordt getypeerd als zuur eiken-beukenbos.

De bosstrook aan de rand van Kooigembos, langs de weg van Kooigem naar Sint Denijs, is eigendom van Natuurpunt en is niet toegankelijk.  Hier groeien heel wat planten die typisch zijn voor oude bossen: Bosanemoon, Gele dovenetel, Gevlekte aronskelk, Salomonszegel, Brede stekelvaren, Kleine Maagdenpalm … De bosstrook is sterk hellend en grenst aan de bovenzijde aan een akker, maar is verbonden met het Kooigembos.

Het Kooigembos ligt net buiten Groot-Kortrijk, op grondgebied Sint-Denijs, tussen uitgestrekte akkers en velden en zorgt voor een prettige afwisseling in het golvende landschap. Het bos van Grandval en Kooigembos lijken een geheel dat doorsneden wordt door de baan Kooigem-Sint-Denijs.
Langs het bos ligt een verharde weg van waaruit je een mooi uitzicht hebt op het omliggende landschap. Alhoewel het bos in principe niet toegankelijk is voor het publiek, heeft de Dienst Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap een wandelpad vrijgemaakt dat dwars door het bos de verharde weg met de Koutermanstraat verbindt.

Het Kooigembos is een eiken-haagbeukenbos met een zeer gevarieerd bomenbestand en een aantrekkelijke onderbegroeiing van wilde hyacint. Het bovenste gedeelte van het bos wordt getypeerd als zuur eiken-beukenbos. Zelfs in droge periodes voelt de goedgevormde humuslaag op dit deel toch nog vochtig aan. Er is een goede verhouding tussen de verschillende vegetatielagen; dood hout, zowel staand als liggend, verrijkt de bodemstructuur, wat mooie resultaten laat vermoeden voor mycoflora in vochtiger periodes.

Aan de rand van Kooigembos, langs de weg van Kooigem naar Sint Denijs werd een bosstrook verworven met planten die typisch zijn voor oude bossen: Bosanemoon, Gele dovenetel, Gevlekte aronskelk, Salomonszegel, Brede stekelvaren, Kleine Maagdenpalm …..een relict dus. De bosstrook is sterk hellend en grenst aan de bovenzijde aan een akker, maar is verbonden met het Kooigembos.