Opnieuw parkeerplaats verwijderd zonder overleg

In de Helkijnstraat werd vandaag begonnen aan het verwijderen van een parkeerplaats, deze maal op de hoek van de Jolainstraat en de Helkijnstraat. Opnieuw zonder enige vorm van overleg of aankondiging.

Het is reeds de zoveelste parkeerplaats die verdwijnt in 3 jaar tijd. Alles begon bij het aanleggen van de Kazernestraat (vroegere rijkswachtkazerne). Toen werden 2 parkeerplaatsen verwijderd om de toegang te vrijwaren voor de nieuwe straat.

Toen de eerste bewoners introkken begonnen ze te klagen over de zichtbaarheid. In juni van dit jaar werd toen nog een parkeerplaats verwijderd. Zonder uitleg of overleg. Toen de bewoners van de Helkijnstraat vroegen om een alternatieve oplossing voor het probleem werd er door de burgemeester gesteld dat er helemaal geen parkeerdruk is in de Helkijnstraat.

Na enkele dagen kreeg Amine Beldjoudi, toenmalig voorzitter van de dorpsraad en zaakvoerder van Amibel volgend bericht nadat hij het gebrek aan communicatie aan de kaak had gesteld:


Beste,

Samen met de collega’s uit het schepencollege vind ik jou reactie en uitspraken ongepast. De ingreep wordt verantwoord door het algemeen belang en de openbare veiligheid. Een brandkraan moet immers steeds bereikbaar en toegankelijk zijn terwijl ook het uitrijden van de kazernestraat zo veilig als mogelijk moet kunnen gebeuren. Hiervoor verdwijnt slechts 1 parkeerplaats, wat op zich de algemene parkeerdruk in de helkijnstraat niet wezenlijk kan beïnvloeden. Verschillende inwoners van Sint denijs hebben mij trouwens gecontacteerd om mee te delen dat zij uitdrukkelijk afstand nemen van uw uitspraken. Er wordt bovendien beweerd dat uw mening zou ingegeven zijn door persoonlijk belang vermits de betwiste parkeerplaats of aanpalende steeds ingenomen wordt door uw bestelwagen die nu blijkbaar achteraan de kazernestraat geparkeerd werd. Ik zal daar zelf geen standpunt over innemen. In elk geval is het wel zo dat uw hoedanigheid van voorzitter van de dorpsraad enige terughoudendheid en voorzichtigheid veronderstelt, wat bij deze zeker niet inachtgenomen werd. Ik hield eraan u dit mee te delen

Mvg

Marc Doutreluingne

De bewoners zochten een nieuwe oplossing in het realiseren van een oud plan, namelijk een garageweg achter de Helkijnstraat. Er werd gevraagd in de dorpsraad van juni en in een schrijven aan de burgemeester en schepen Wim Monteyne om een rol als voortrekker op zich te nemen. Bijna een jaar verder nog steeds geen gehoor. Er werd zelfs geen overleg gerealiseerd.

Vandaag dus opnieuw hetzelfde verhaal, opnieuw een parkeerplaats die verdwijnt zonder alternatief.

VERSLAG van de vergadering van het COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN op 11 juni 2018

– Spiegel in Helkijnstraat.
Vraag voor spiegel ter hoogte van de notaris en voor het zicht vanuit de Kazernestraat.
* Het gemeentebestuur plaatst geen spiegels ; dit probleem werd onrechtstreeks opgelost door het vrijmaken van een parkeerplaats. (red. aan de Kazernestraat)

– Garageweg achter de Helkijnstraat (vanaf nr. 88 aan bouwbedrijf tot aan Delhaize) is nog in overleg met de buurtbewoners.
* Het schepencollege is bereid om actief mee te werken aan dit dossier, maar kan slechts overwogen worden mits akkoord van alle buurtbewoners.

Lees hier het artikel van mei 2018

Lees hier het artikel over de garageweg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *