Burgemeesters Zwevegem en Avelgem trekken naar vergunningscommissie in Brussel om negatief advies over windmolens toe te lichten

De burgemeesters van de gemeente Zwevegem en de gemeente Avelgem hebben het negatief advies van beide gemeentebesturen toegelicht op de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie in Brussel. Dat laten Zwevegems burgemeester Marc Doutreluingne en Avelgems burgemeester Lut Deseyn weten. En ze keerden met een positief gevoel terug naar huis, zegt Doutreluingne. “We hebben de indruk gekregen dat ook de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie negatief zal adviseren. Als ook die commissie negatief adviseert, dan zijn er enkel negatieve adviezen in dit dossier.”

Engie Electrabel en Eneco Wind België plannen zes windmolens van 150 meter (200 meter met rechtopstaande wieken) op het landbouwgebied tussen de deelgemeentes Moen, Bossuit, Sint-Denijs en Helkijn. Eén exemplaar zou genoeg energie produceren voor 3.500 gezinnen. De Vlaamse overheid zal normaal een beslissing nemen in december 2019. Engie en Eneco willen de 6 turbines tegen begin 2021 in gebruik nemen. Intussen hebben al meer dan 1.000 inwoners een petitie getekend tegen de komst van de windmolens.

Maar Doutreluingne maakt zich dus sterk dat ze er niet komen.

“Vooral het advies van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid is vernietigend. Volgens dat departement ligt de aanvraag om te beginnen al niet in lijn met de wettelijke bepalingen, en doorstaat de aanvraag de zogenaamde natuurtoets niet. Ook het advies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) is nadrukkelijk negatief.”

“Als nu ook nog het advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie negatief wordt, mag redelijker wijze verwacht worden dat de bevoegde minister Minister Zuhal Demir niet anders kan dan de aanvraag te weigeren. Anders zou zij alle negatieve adviezen naast zich neerleggen.”

Bron HLN

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *